Procés d’inscripció

Preinscriure’s és molt senzill

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

Tens algun dubte o vols més informació? Deixa’ns les teves dades i et contactarem en breu

lnstruccions per a fer la preinscripció

Preinscripcions Cicles Formatius Curs 2021-2022

La preinscripció és el procés per demanar plaça per primera vegada al centre educatiu o quan es vol canviar de centre. És important aclarir que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona -la presentació de més d’una sol·licitud en el mateix procés pot portar a invalidar-la- però es pot inidicara través d’una única sol·licitud peticions d’admissió en diversos centres, torns i cicles per ordre de preferència.

Si voleu informar-vos del procés de preinscripció per als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior ho podeu fer al web del Departament d’Ensenyament, així com del procés per als Programes de Formació i Inserció a la mateixa web.

Documentació necessària en tots els casos:

  • Original i fotocòpia de l’DNI, NIE o passaport. En cas d’alumnes estrangers comunitaris, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual si es té
  • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que donen accés a la prova d’accés (vegeu el punt 4.2 de l’Annex 2 d’DOGC per a més detalls).

Si l’alumne és menor d’edat, també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora). Si el sol·licitant és estranger, la targeta de residència on consti el NIE o el passaport. Si és una persona comunitària, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen.

Novetats 2021

Aquest any no hi ha preinscripció en format paper. La sol·licitud es pot fer de les següents formes:

Sol·licitud electrònica:

No cal presentar documentació, però l’usuari ha de tenir el Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris de l’IdCat Mòbil, DNI Electrònic, de GICAR, etc.

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

S’ha de presentar el resguard a centre amb la documentació que no s’hagi pogut recuperar. El resguard s’ha de presentar dins del termini de presentació de la documentació. En cas de no presentar, la sol·licitud no participarà del procés de preinscripció.

Enllaços amb informació

Calendari de preinscripció i matriculació 2022

De cara a la preinscripció i matrícula en els cursos de 2022, les fases a seguir en els cicles formatius de Grau Mitjà, Superior, de Formació i Inserció i Itineriaris Formatius Específics seran les següents:

Cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà

Fases

Presentació de sol·licituds alumnes amb continuïtat d’escolarització (1r torn)
Presentació de sol·licituds resta d’alumnat (2n torn)
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses
Publicació de llistes amb puntuació provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes un cop resoltes les reclamacions
Publicació de l’oferta final de places
Publicació de la llista d’admesos i llista d’espera
Matriculació dels alumnes de continuïtat amb plaça assignada
Segona fase d’admissió

Dates

del 20 al 26 d’abril
del 17 al 23 de maig
6 de maig (1r torn)/ 9 juny (2n torn)
6-12 de maig (1r torn)/ 9-16 juny (2n torn)
16 de maig (1r torn)
9 de juny (1r torn)/
9-16 juny (1r torn)/
22 juny (1r torn)/ 28 juny (2n torn)
7 de juliol (1r torn)/
8 juliol (1r torn)/ 15 juliol (2n torn)
11-15 juliol (1r torn)/ 18-22 juliol (2n torn)
14-16 setembre

Cicles formatius de formació professional de Grau Superior

Fases

Presentació de sol·licituds
Presentació de documentació
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs
Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera
Matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Dates

del 25 de maig al 31 de maig
del 25 de maig al 1  de juny
23 de juny
del 23 de juny al 29 de juny
5 de juliol
5 de juliol
7 de juliol
15 de juliol
15 de juliol
del 18 al 22 de juliol
del 13 al 16 de setembre

 

Programes de Formació i Inserció

Fases

Difusió de l’oferta
Presentació de sol·licituds (electrònicament o en paper)
Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació de la persona sol·licitant
Publicació de llistes amb la puntuació provisional
Sorteig per desempatar
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
Publicació de l’oferta definitiva
Publicació de les llistes d’admesos
Matriculació

Dates

29 d’abril
del 2 al 13 de maig

del 2 al 20 de maig
26 de maig
26 de maig
del 27 de maig al 3 de juny
9 de juny
29 de juny
29 de juny
del 4 al 15 de juliol

Itineraris Formatius Específics

Fases

Difusió de l’oferta
Presentació de sol·licituds presencialment
Publicació de llistes amb la puntuació provisional
Sorteig per desempatar
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes d’alumnes admesos
Període de matrícula

Dates

12 de maig
del 6 al 27 de maig
1 de juny
2 de juny
del 3 al 7 de juny
13 de juny
del 27 de juny al 1 de juliol

T’ha agradat el que expliquem?
Comparteix amb els teus amics

Impulsa el teu futur amb un sol clic

Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

    Menú