Procés d’inscripció

Preinscriure’s és molt senzill

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

Tens algun dubte o vols més informació? Deixa’ns les teves dades i et contactarem en breu

lnstruccions per fer la preinscripció

Instruccions generals

DESCARREGA AQUÍ EL CALENDARI DE MATRICULACIÓ

CALENDARI MATRICULACIÓ ALUMNES NOVA INCORPORACIÓ AL CENTRE AMB PLAÇA ASSIGNADA

Publicació de vacants per a la tercera fase:

Vacants a cicles formatius_tercera volta

Publicació llistes d’admesos

 

Publicació llista d’espera (durant el periode ordinari de matrícula, si es produeix una vacant els alumnes en llista d’espera rebran una trucada i/o mail per tal de saber si volen ocupar la plaça)

 

Preinscripcions Cicles Formatius Curs 2021-2022

La preinscripció és el procés per demanar plaça per primera vegada al centre educatiu o quan es vol canviar de centre. És important aclarir que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona -la presentació de més d’una sol·licitud en el mateix procés pot portar a invalidar-la- però es pot inidicara través d’una única sol·licitud peticions d’admissió en diversos centres, torns i cicles per ordre de preferència.

Si voleu informar-vos del procés de preinscripció per als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior ho podeu fer al web del Departament d’Ensenyament, així com del procés per als Programes de Formació i Inserció a la mateixa web.

Documentació necessària en tots els casos:

  • Original i fotocòpia de l’DNI, NIE o passaport. En cas d’alumnes estrangers comunitaris, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual si es té
  • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que donen accés a la prova d’accés (vegeu el punt 4.2 de l’Annex 2 d’DOGC per a més detalls).

Si l’alumne és menor d’edat, també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora). Si el sol·licitant és estranger, la targeta de residència on consti el NIE o el passaport. Si és una persona comunitària, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen.

Novetats 2021

Aquest any no hi ha preinscripció en format paper. La sol·licitud es pot fer de les següents formes:

Sol·licitud electrònica:

No cal presentar documentació, però l’usuari ha de tenir el Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris de l’IdCat Mòbil, DNI Electrònic, de GICAR, etc.

Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

S’ha de presentar el resguard a centre amb la documentació que no s’hagi pogut recuperar. El resguard s’ha de presentar dins del termini de presentació de la documentació. En cas de no presentar, la sol·licitud no participarà del procés de preinscripció.

Enllaços amb informació

Calendari de preinscripció i matriculació 2021

De cara a la preinscripció i matrícula en els cursos de 2021, les fases a seguir en els cicles formatius de Grau Mitjà, Superior i de Formació i Inserció seran les següents:

Cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà

Fases

Presentació de sol·licituds
Presentació de documentació
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs
Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera
Matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
Publicació de centres i cicles formatius amb vacants per a la segona
fase d’admissió
Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a
cap centre (només poden participar els alumnes preinscrits que
rebin un mail)
Publicació de la llista d’admesos segona fase

Dates

del 11 al 17 de maig
del 11 al 18 de maig
8 de juny
del 9 al 15 de juny
18 de juny
18 de juny
23 de juny
7 de juliol
9 de juliol
del 12 al 16 de juliol
1 de setembre

1 i 3 de setembredel 12 al 16 de juliol
1 de setembre

6 de setembre

Cicles formatius de formació professional de Grau Superior

Fases

Presentació de sol·licituds
Presentació de documentació
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs
Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera
Matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
Publicació de centres i cicles formatius amb vacants per a la segona fase d’admissió
Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (només poden participar els alumnes preinscrits que revin un mail)
Publicació de la llista d’admesos segona fase

Dates

del 25 de maig al 31 de maig
del 25 de maig al 1  de juny
23 de juny
del 23 de juny al 30 de juny
5 de juliol
5 de juliol
8 de juliol
16 de juliol
16 de juliol
del 19 al 23 de juliol
1 de setembre
1  i 3 de setembredel 12 al 16 de juliol

6 de setembre

Programes de Formació i Inserció

Fases

Difusió de l’oferta
Presentació de sol·licituds (electrònicament o en paper)
Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació de la persona sol·licitant
Publicació de llistes amb la puntuació provisional
Sorteig per desempatar
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
Publicació de l’oferta definitiva
Publicació de les llistes d’admesos
Matriculació

Dates

7 de maig
del 10 al 21 de maig

del 10 al 28 de maig
3 de juny
4 de juny
del 4 al 11 de juny
16 de juny
6 de juliol
6 de juliol
del 1 al 10 de setembre

Itineraris Formatius Específics

Fases

Difusió de l’oferta
Presentació de sol·licituds presencialment
Publicació de llistes amb la puntuació provisional
Sorteig per desempatar
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes d’alumnes admesos
Període de matrícula

Dates

12 de maig
del 17 al 28 de maig
2 de juny
3 de juny
del 3 al 8 de juny
14 de juny
del 28 de juny al 2 de juliol

T’ha agradat el que expliquem?
Comparteix amb els teus amics

Impulsa el teu futur amb un sol clic

Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

    Menú