Procés d’inscripció

Preinscriure’s és molt senzill

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

Tens algun dubte o vols més informació? Deixa’ns les teves dades i et contactarem en breu

  lnstruccions per fer la preinscripció

  Instruccions generals

  Publicació dels informes de barem definitiu després de reclamacions (NO són llistes d’admesos) 

  INFORME_BAREM_RESOLTES Grau Mitjà

  Preinscripcions Cicles Formatius Curs 2021-2022

  La preinscripció és el procés per demanar plaça per primera vegada al centre educatiu o quan es vol canviar de centre. És important aclarir que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona -la presentació de més d’una sol·licitud en el mateix procés pot portar a invalidar-la- però es pot inidicara través d’una única sol·licitud peticions d’admissió en diversos centres, torns i cicles per ordre de preferència.

  Si voleu informar-vos del procés de preinscripció per als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior ho podeu fer al web del Departament d’Ensenyament, així com del procés per als Programes de Formació i Inserció a la mateixa web.

  Documentació necessària en tots els casos:

  • Original i fotocòpia de l’DNI, NIE o passaport. En cas d’alumnes estrangers comunitaris, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual si es té
  • Qualificació mitjana dels estudis o del curs que donen accés a la prova d’accés (vegeu el punt 4.2 de l’Annex 2 d’DOGC per a més detalls).

  Si l’alumne és menor d’edat, també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o d’altres documents relatius. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora). Si el sol·licitant és estranger, la targeta de residència on consti el NIE o el passaport. Si és una persona comunitària, n’hi ha prou el document d’identitat de país d’origen.

  Novetats 2021

  Aquest any no hi ha preinscripció en format paper. La sol·licitud es pot fer de les següents formes:

  Sol·licitud electrònica:

  No cal presentar documentació, però l’usuari ha de tenir el Idalu i per poder fer-la han de ser usuaris de l’IdCat Mòbil, DNI Electrònic, de GICAR, etc.

  Sol·licitud emplenada amb suport informàtic:

  S’ha de presentar el resguard a centre amb la documentació que no s’hagi pogut recuperar. El resguard s’ha de presentar dins del termini de presentació de la documentació. En cas de no presentar, la sol·licitud no participarà del procés de preinscripció.

  Enllaços amb informació

  Calendari de preinscripció i matriculació 2021

  De cara a la preinscripció i matrícula en els cursos de 2021, les fases a seguir en els cicles formatius de Grau Mitjà, Superior i de Formació i Inserció seran les següents:

  Cicles formatius de formació professional de Grau Mitjà

  Fases

  Presentació de sol·licituds
  Presentació de documentació
  Publicació de llistes amb el barem provisional
  Presentació de reclamacions
  Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
  Sorteig del número per al desempat
  Publicació de llistes ordenades definitives
  Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs
  Publicació de les llistes d’alumnes admesos i llista d’espera
  Matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
  Publicació de centres i cicles formatius amb vacants per a la segona
  fase d’admissió
  Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a
  cap centre (només poden participar els alumnes preinscrits que
  rebin un mail)
  Publicació de la llista d’admesos segona fase

  Dates

  del 11 al 17 de maig
  del 11 al 18 de maig
  8 de juny
  del 9 al 15 de juny
  18 de juny
  18 de juny
  23 de juny
  7 de juliol
  9 de juliol
  del 12 al 16 de juliol
  1 de setembre

  1 i 3 de setembredel 12 al 16 de juliol
  1 de setembre

  6 de setembre

  Cicles formatius de formació professional de Grau Superior

  Fases

  Presentació de sol·licituds
  Presentació de documentació
  Publicació de llistes amb el barem provisional
  Presentació de reclamacions
  Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions
  Sorteig del número per al desempat
  Publicació de llistes ordenades definitives
  Publicació del nombre definitiu de places per centre i curs
  Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera
  Matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada
  Publicació de centres i cicles formatius amb vacants per a la segona fase d’admissió
  Segona fase d’admissió per a alumnes sense plaça assignada a cap centre (només poden participar els alumnes preinscrits que revin un mail)
  Publicació de la llista d’admesos segona fase

  Dates

  del 25 de maig al 31 de maig
  del 25 de maig al 1  de juny
  23 de juny
  del 23 de juny al 30 de juny
  5 de juliol
  5 de juliol
  8 de juliol
  16 de juliol
  16 de juliol
  del 19 al 23 de juliol
  1 de setembre
  1  i 3 de setembredel 12 al 16 de juliol

  6 de setembre

  Programes de Formació i Inserció

  Fases

  Difusió de l’oferta
  Presentació de sol·licituds (electrònicament o en paper)
  Entrevistes d’orientació i valoració de l’adequació del programa a la situació de la persona sol·licitant
  Publicació de llistes amb la puntuació provisional
  Sorteig per desempatar
  Presentació de reclamacions
  Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
  Publicació de l’oferta definitiva
  Publicació de les llistes d’admesos
  Matriculació

  Dates

  7 de maig
  del 10 al 21 de maig

  del 10 al 28 de maig
  3 de juny
  4 de juny
  del 4 al 11 de juny
  16 de juny
  6 de juliol
  6 de juliol
  del 1 al 10 de setembre

  Itineraris Formatius Específics

  Fases

  Difusió de l’oferta
  Presentació de sol·licituds presencialment
  Publicació de llistes amb la puntuació provisional
  Sorteig per desempatar
  Presentació de reclamacions
  Publicació de llistes d’alumnes admesos
  Període de matrícula

  Dates

  12 de maig
  del 17 al 28 de maig
  2 de juny
  3 de juny
  del 3 al 8 de juny
  14 de juny
  del 28 de juny al 2 de juliol

  T’ha agradat el que expliquem?
  Comparteix amb els teus amics

  Impulsa el teu futur amb un sol clic

  Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

   Menú