Serveis a empreses

Reconeixement

Impulsa el teu futur en tan sols un clic

En què consisteix el reconeixement acadèmic?

Es tracta d’un servei de reconeixement acadèmic oficial d’un aprenentatge adquirit mitjançant experiència laboral o en activitats socials de almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu de la qual se sol·licita l’esmentat reconeixement.

A qui s’adreça?

El reconeixement acadèmic està dirigit a persones majors de 18 anys que puguin demostrar dos anys d’experiència laboral o en activitats socials en el sector relacionat amb el cicle formatiu de què sol·liciten aquest reconeixement.

Per formar part de l’procés, és imprescindible un informe d’assesorament.

Quin cost té el servei?

  • El cost és de 18 € per unitat formativa dels títols LOE
  • Es preveuen bonificacions i exempcions

Quin és el procés de Reconeixement Acadèmic?

La persona usuària serà avaluada per la junta de reconeixement constituïda en el centre educatiu.

La junta de reconeixement estarà integrada per 2 professors o professores amb atribució docent en el cicle formatiu, nomenats per la direcció del centre.

En el cas del reconeixement dels aprenentatges d’unitats formatives o crèdits no impartits pel professorat de les especialitats pròpies de la formació professional, la direcció del centre podrà incorporar un/a professor/a amb atribució docent de l’especialitat requerida.

Un cop superat el procés, l’aspirant haurà obtingut un seguit d’unitats formatives reconegudes acadèmicament i per tant podrà accedir i continuar els estudis de Formació Professional inicial, si compleix els requisits d’accés exigits. Aquests varien segons sigui una Formació Professional de Grau Mitjà o de Grau Superior.

Sol.licitud del servei de reconeixement
Curs 2023-2024

La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial a la secretaria del centre una vegada acabat el procés d’assessorament. Es publicarà al web les dates concretes.

S’haurà de presentar la següent documentació a la Secretaria del centre:
• La sol·licitud al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges indicant el cicle formatiu del que es vol fer el reconeixement.
• Fotocòpia del document nacional d’identitat o document d’identitat equivalent.
• Informe de vida laboral (treball assalariat) o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral (autònoms) o certificat d’empresa (activitats socials sense relació laboral).

Documents:
Per iniciar el procés de reconeixent l’aspirant de tenir en el seu poder:
• La sol.licitud amb les dades personals i el cicle formatiu seleccionat.
• Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
• Titulació original i fotocòpia en cas de disposar dels requisits d’accés.
• Informe d’assessorament.
• Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
• Resguard de pagament del preu establert.

Criteris d’admissió:
Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre s’aplicaran, successivament, els següents criteris:
• Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
• El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

T’ha agradat el que expliquem?
Comparteix amb els teus amics

Impulsa el teu futur amb un sol clic

Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de Formació Professional o un Programa de Formació i Inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

    El blog de l’Institut Poblenou

    Menú