L’ Institut

Projecte educatiu i documentació

Impulsa el teu futuro en tan sols un clic

Projecte educatiu de l’Institut Poblenou

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) de l’Institut Poblenou és un document que, d’acord amb la normativa actual, arreplega les aportacions del Claustre, és aprovat pel Consell Escolar d’aquest Institut, arreplega la missió, la visió, els objectius, els trets didentitat, lestructura organitzativa, les línies dactuació, els indicadors de progrés i el projecte lingüístic que han de servir de full de ruta per al futur daquest centre educatiu i representa el compromís daquest Institut amb la societat.

Aquest document serà revisat de forma periòdica per iniciativa dels òrgans de govern ateses les circumstàncies socials i dentorn o dacord amb la normativa del moment.

PEC 2020

Misió i visió

  • Missió: proporcionar als alumnes una formació professional de qualitat que els permeti acreditar-se i integrar-se amb èxit a la societat en aquells àmbits d’especialització que són propis del nostre entorn.
  • Visió: volem ser un centre compromès amb les persones i la formació de qualitat. Aspirem a ser un centre innovador, especialitzat en noves tecnologies i llengües estrangeres, obert a Europa i col·laborar amb el sector productiu per millorar l’ocupabilitat dels futurs treballadors dels sectors del comerç, l’administració i la informàtica.

Valors

El centre es defineix com a inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat, trets del caràcter propi dels centres públics catalans (article 93 LEC). Volem que l’alumnat que es gradua a l’Institut Poblenou adquireixi aquests valors:

● Flexibilitat i adaptació al canvi

● Professionalitat, entesa com l’adquisició de les competències i experiències que permetran a l’estudiant desenvolupar la seva feina de forma autònoma, curosa i amb qualitat, complint les expectatives que s’esperen d’un professional del sector. La maduresa, la implicació, el rigor, l’esforç i el saber estar s’entenen com a elements clau per a l’adquisició de la professionalitat.

● El respecte en la convivència i les relacions personals

● Treball en equip

● Responsabilitat social, entesa com l’execució del treball amb respecte cap a l’entorn intern (companys de treball) i extern (comunitat i medi ambient) prenent consciència de l’impacte que l’individu produeix en el funcionament de la societat.

Trets d’identitat

L’Institut Poblenou és un centre públic d´ensenyaments professionals, integrat a la xarxa de centres públics de la ciutat de Barcelona gestionada pel Consorci d´Educació de Barcelona. En acabar el curs 2006/2007, Institut Poblenou va iniciar un canvi important en deixar d’impartir ESO i Batxillerat i va iniciar la seva transformació en un centre exclusiu d’estudis professionals de les famílies Comerç i Màrqueting, Administració i Finances i Informàtica i Comunicacions. El fet d’oferir només Formació Professional ens ha permès centrar-nos a donar una formació professional de qualitat i rehabilitar, condicionar i equipar l’espai per proporcionar més comoditat als cicles formatius de les tres famílies professionals esmentades.

Compromesos amb la qualitat en la gestió de l’ensenyament, Institut Poblenou va dissenyar un sistema de gestió basat en la norma ISO 9001-2008, sistema que l’abril del 2011 va assolir la certificació a través de l’empresa certificadora Applus+ i any rere any en fem el seguiment de recertificació mitjançant les auditories corresponents per millorar el sistema de forma contínua.

L’Institut Poblenou té un àmbit territorial divers: mentre que els estudis professionals de grau mitjà es nodreixen fonamentalment d’alumnat de centres propers i alumnat del Programa de Formació Inicial del mateix institut que vol continuar amb la seva formació, l’alumnat de grau superior prové dels diferents barris de la ciutat de Barcelona i, en menor mesura, de les comarques properes.

L’institut està ubicat al districte 22@, espai que l’Ajuntament de Barcelona va convertint en un gran centre empresarial especialitzat en els diferents camps de la tecnologia, investigació i de negocis. L’Institut Poblenou, com a formador i proveïdor de treballadors qualificats, veu aquest fet com una oportunitat tant per als nostres alumnes (pràctiques, treball i establiment d’aliances), com per al nostre professorat (estades a empreses) i també per a les empreses (proximitat de treballadors formats, formació dels seus treballadors, col·laboració, etc).

Normativa d’organització
i Funcionament del Centre

Les normes dorganització i funcionament del centre (NOF) representen el conjunt dacords i decisions dorganització i de funcionament que fan possible el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius del projecte educatiu i de la programació anual. Aquestes normes han estat aprovades pel consell escolar i tenen com a marc normatiu la Llei dEducació de Catalunya (LEC) – Llei 12/2009 del 10 de juliol i el Decret dautonomia dels centres educatius – Decret 102/2010 del 3 dagost .

NOFC_2024

T’ha agradat el que expliquem?
Comparteix amb els teus amics!

Impulsa el teu futur amb un sol clic

Vols desenvolupar la teva carrera amb un grau de formació professional o un programa de formació i inserció? Deixa’ns les teves dades i estarem encantats d’assessorar-te perquè trobis l’opció que més s’adapta a tu.

    Menú